Кирил Вълчев

Генерален директор, БТА

Био

Кирил Вълчев е роден на 24 май 1973 г. в София. Завършил е Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“. Магистър е по право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 1995 г. е завършил професионален курс по радио-мениджмънт в “Дойче Веле” в Кьолн, Германия. През 2000 г. е стипендиант в Програмата за европейски лидери на “Джърман Маршъл Фонд” в САЩ. Изкарал е и стаж (през 2003 г.) в Българската секция на “Би Би Си” в Лондон, Великобритания. Дългогодишен автор и водещ е на обзорните публицистични предавания „Седмицата“ (от 1994 г.) и “Годината” (от 1996 г.) по Дарик радио. Пътешественик – посетил 182 от 193 държави, които са членове на Организацията на обединените нации (ООН), както и всички континенти.

От 2000 г. до 2004 г. е хоноруван асистент по гражданско право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От 2005 г. е управляващ съдружник на адвокатско дружество, специализирано в областта на медиите и интелектуалната собственост. Консултира медии, театри, опери, филхармонии, музеи, галерии, индивидуални творци и артисти. От 2005 г. е секретар на Управителния съвет и постоянен правен консултант за учредяването и дейността на Съюза на българските национални електронни медии (СБНЕМ) – сдружение на БТА, БНТ, БНР, БТВ, Нова телевизия и Дарик радио. През 2019 г. – 2020 г. е член на експертната група за промени в Закона за радиото и телевизията към Комисията по културата и медиите на Народното събрание. Носител е на редица отличия и награди в областта на медиите.

Като адвокат в областта на правото на интелектуалната собственост и медиите Кирил Вълчев е участвал активно в живота на БТА като юридически консултант. През 2003 г. и 2011 г. Вълчев е правен консултант при изготвянето на проект на Закон за БТА (в края на 2011 г. законът е приет от Народното събрание). От 1993 г. до 1995 г. е работил в Редакция “Информация за чужбина” на БТА. Той е и участник и модератор на дискусии на Световните срещи на българските медии, организирани от БТА и Асоциацията на българските медии по света.

На 27 януари 2021 г. е избран от 44-ото НС на Република България за генерален директор на БТА.